Obchod s palivom - Banská Bystrica

 

Riečne štrky

Druh

Frakcia-zrnitosť

(mm)

Riečny štrkopiesok na potery a na tenkostenné betónovanie

0/4

Riečny  štrkopiesok na betónovanie

0/22

Riečny štrk

4/8

Riečny štrk

8/16

Riečny štrk

16/22

Riečny štrk

22/63

Vrecovaný štrk

Všetky frakcie

Štrk v big – bagoch

Všetky frakcie

 

Lomové štrky

Druh

Frakcia-zrnitosť

(mm)

Homok, žltý piesok

0/1

Kemičitý piesok SH32

0,1/0,7

Štrkodrvina

0/4, 0/16, 0/22

Kamenivo drobné

4/8

Kamenivo stredné

8/22

Kamenivo hrubé, makadam

22/45

Vrecovaný štrk

všetky frakcie

 

Použitie riečnych štrkov:

 

 Riečny štrk 0/4 – vhodný na potery, tenkostenné betóny.

 Štrkopiesok 0/22 – všeobecne vhodný na betonáž základov, podláh, do zalievacích tvárnic, vencov, na betónovanie základnej dosky, prekladov, pilierov, taktiež stabilizačných betónov.

 Riečny štrk 4/8 – vhodný na betonáž, do záhradky - dekorácia, filtráciu vody (drenáž), na drenážne násypy.

 Riečny štrk 8/16 – vhodný na betonáž, drenáž, obsyp studní, do betónov, do záhrad ako dekorácia.

 Riečny štrk 16/22 – vhodný na betonáž, na zásypy základov, podklad pod cesty , okrasné násypy, drenážne násypy, ozdobný kameň do záhrad, jazierok a chodníkov.

 Riečny štrk 22/63 – vhodný na zásypy základov, podklad pod cesty , okrasné násypy, na drenážne násypy.

  

Použitie lomových štrkov:

Homok - konečná úprava stien (potery), jadrové pucované a štukové omietky ,špárovanie zámkovej dlažby, vhodný na plážové (športové) ihriská, golfové ihriská, detské pieskoviská, obsypy a zásypy inžinierskych sietí, v záhradníctve spevnenie trávnatých plôch, zvykne sa zmiešavať so zeminou.

 Kremičitý piesok SH32 – na otryskávanie, filtráciu vody (v bazénoch, aj pitnej vody), vďaka svojmu chemickému zloženiu je obzvlášť vhodný ako pomocný materiál v zlievarenstve, v záhradkásrtve na kultivivanie pôdy a držanie vlhkosti v trávnikoch.

Lomový štrk 0/4 – vhodný pod zámkovú dlažbu, škrabané omietky, a obsypy inžinierskych sietí, do špeciálnych betónov. 

Lomový štrk 0/16 – vhodný na výplň podlažia pod stavby, úprava ciest, vhodný do násypov, do špeciálnych betónov. 

Lomový štrk 4/8 – vhodný na spevnenie stavebných plôch, podsypový materiál pod zámkovú dlažbu, do betónov nižších tried, dočasná tvorba príjazdových ciest a chodníkov, drenážne násypy. 

Lomový štrk 8/22 – vhodný na spevnenie stavebných plôch, do betónov nižších tried, dočasná tvorba príjazdových ciest a chodníkov, drenážne násypy. 

Lomový štrk 22/45 (makadam) – vhodný na spevnenie stavebných plôch, pozemných, cestných komunikácií, hál, násypy a podsypy, spevnenie nesúdržných násypov, drenážne násypy

 

 

 

Riečny štrk 22-63

Rýchla doprava
+421 905 553 850
rychladoprava