Obchod s palivom - Banská Bystrica

Cenník pevných palív

Cenník pevných palív

Cenník pevných palív

platný od 16.12.2019

Ceny sú uvedené s DPH

D R U H    T O V A R U

UHLIE rôzne druhy

€/bal.

/100 kg

/1 tonu

Hnedouhoľné brikety

Record 2“, 4“ / Union 3“

HU brikety voľne ložené

 

24,00 / 22,00

240,00 / 220,00

HU brikety balené 10 kg / 1 bal.

2,80 / 2,80

 

280,00 / 280,00

HU brikety balené 20 kg / 1 bal.

5,50 / 5,50

 

275,00 / 275,00

HU brikety balené 10 kg / 1 bal. Record 7“

2,80

 

280,00

 

 

 

 

HU Kocka  česká voľne ložená MOST 40- 100 mm

 

17,00

170,00

HU Orech 1 český voľne ložený MOST 20-40 mm

 

17,00

170,00

HU Orech 2 český voľne ložený MOST 10-25 mm

 

16,00

160,00

HU Kocka  česká voľne ložená BILINA 40- 100 mm

 

19,00

190,00

HU Orech 1 český voľne ložený BILINA 20-40 mm

 

19,00

190,00

HU Orech 2 český voľne ložený BILINA 10-25 mm

 

18,00

180,00

HU kocka, orech – vrecované 20 kg bal.

5,00

 

250,00

 

 

 

 

ČU Kocka voľne ložené 40 – 100 mm

 

26,00

260,00

ČU Orech 2 – kováčske uhlie voľne ložené

 

26,00

260,00

ČU Orech 2 – kováčske uhlie 25 kg bal. Silver

7,20

 

288,00

 

 

 

 

KOKS orech 2 voľne ložené  20 – 40 mm

 

36,00

360,00

KOKS orech 2  – vrecovaný 20 kg bal.

8,00

 

400,00

Drevené BRIKETY a PELETY

 

 

 

Brikety valce 10 kg / bal.

2,40

 

230,00

Brikety tehly 10 kg / bal.

2,20

 

210,00

Pelety biele 6 mm 15 kg / bal.

4,10

 

270,00

Palivové drevo

Druh a veľkosť

25, 33 a 50 cm

Drevo tvrdé – poštiepané 1prm

58,00 €/prm

Drevo tvrdé – klátiky 25cm, 33cm, 50cm za 1prm

68,00 €/prm

Drevo tvrdé – klátiky 25cm, 33cm klietka (1,8 m)

145,00 €/paleta

Drevo tvrdé – klátiky 25cm, 33cm klietka (1 m)

81,00 €/paleta

Drevo tvrdé – klátiky 33cm balené v rašlových vreciach 30kg

9,00 €/bal.

Drevo mäkké – poštiepané 1prm

50,00 €/prm

Drevo mäkké – klátiky 25cm, 33cm, 50cm za 1prm

58,00 €/prm

Drevo mäkké – klátiky 25cm, 33cm klietka (1,8 m)

128,00 €/paleta

Drevo mäkké odpadové na rozkúrenie – triesky  cena za 1kg

1,00 €/kg

Drevo mäkké – triesky balené v rašlových vreciach 9kg

7,50 €/bal.

Balenie pevného paliva (podľa druhu tovaru) do big-bagu (500 kg) – cena /1 tonu + 25 (big-bag + práca)

 

         

 
Cenník štrkov a pieskov

Cenník štrkov a pieskov

Cenník štrkov a pieskov

 

Ceny sú uvedené s DPH

 

R i e č n e   š t r k y

 

Druh – frakcia

/bal.

/1 tonu

do 500 kg

od 500 kg

do 500 kg

od 500 kg

Homok 0/1 žltý piesok

 

 

30,00

24,00

Kremičitý piesok 0/2

 

 

41,00

35,00

Štrkopiesok 0/4

 

 

32,00

26,00

Štrkopiesok 0/22

 

 

28,00

22,00

Riečny štrk 4/8

 

 

31,00

25,00

Riečny štrk 8/16

 

 

29,00

23,00

Riečny štrk 16/22

 

 

29,00

23,00

Riečny štrk 22/63

 

 

29,00

23,00

Štrk v big – bagoch

+ práca nakladača 15 min.

cena štrku

+ 9,50

cena štrku

+ 9,50

 

 

Vrecovaný štrk, antuka

všetky frakcie riečnych štrkov

15 kg a 25 kg bal.

1,80 / 15kg bal.

2,50 / 25kg bal.

Platí pri akomkoľvek odbere počtu balíkov.

 

 

 L o m o v é   š t r k y

 

Druh – frakcia Dolomit

/bal.

/1 tonu

do 500 kg

od 500 kg

Štrkodrvina 0/4

 

 

20,50

14,50

Štrkodrvina 0/8, 0/16, 0/22

 

 

19,70

13,70

Štrkodrvina 0/32

 

 

17,00

11,00

Kamenivo hrubé 4/8

 

 

19,90

13,90

Kamenivo hrubé 8/22, 16/22

   

19,30

13,30

Kamenivo hrubé 22/63

 

 

17,80

11,80

Štrk v big – bagoch

+ práca nakladača 15 min.

cena štrku

+ 9,50

cena štrku

+ 9,50

 

 

Vrecovaný štrk

všetky frakcie lomových štrkov

15 kg a 25 kg bal.

1,10 / 15kg bal.

2,00 / 25kg bal.

Platí pri akomkoľvek odbere počtu balíkov.

 

 

 
Cenník plynové fľaše, cement, posypová soľ

Cenník plynové fľaše, cement, posypová soľ

Cenník plynové fľaše, cement, posypová soľ

 

Ceny sú uvedené s DPH

Plynové fľaše

€/ks

náplň

€/ks

obal

Zmes propán-bután  2kg fľaša

4,70

32,00

Zmes propán-bután 10kg fľaša

16,50

58,00

Propán 5kg fľaša červená

11,60

65,00

Propán 11kg fľaša červená

18,30

58,00

Zmes 11 kg VIFF VZV oranžový

18,50

87,00

Propán čistý 33kg fľaša

53,50

116,00

 

 

Druh cementu

€/25 kg bal.

€/25 kg bal.

odber 1 tona

Cement III/A   42,5 N-LH

2,90

2,90

Cement II/B-S 42,5 R

3,10

3,10

 

 

Posypová soľ

€/bal.

/1 tonu

do 500 kg

od 500 kg

do 500 kg

od 500

kg

Voľne ložená posypová soľ   1 tona

 

 

135,00

130,00

Vrecovaná posypová soľ 10 kg / bal.

2,50

2,45

 

 

Vrecovaná posypová soľ 25 kg / bal.

4,90

4,80

 

 

Posypová soľ v big-bagu

 

 

155,00

150,00

 
Cenník ostatných služieb

Cenník ostatných služieb

Cenník ostatných služieb

 

Ceny sú uvedené s DPH

 

 

Práca teleskopického nakladača

KRAMER 4507

€ za každých začatých 15 min.

€/1 hod. práce vcelku

Práca teleskopického nakladača  4507 a strojníka

11,00

44,00

Práca skladníka – práca na vyžiadanie, upratovanie

6,00

24,00

 

DOPRAVA

€ / km

VOLVO BB 919DX malé sólo 11 m3

1,20

VOLVO BB 530EB veľké sólo 20 m3

1,50

VOLVO BB 530EB + príves 40 m3

1,70

VOLVO BB 685ED + náves 50 m3

1,60

VOLKSWAGEN TOUAREG VAN BB 860EK + príves 2,2 t

0,80

 
Rýchla doprava
+421 905 426 014
rychladoprava