Obchod s palivom - Banská Bystrica

 

Kontaktné údaje

 

       Hlavná prevádzka / sklad                                                                      Ekonomické oddelenie

                                             korešpondenčná adresa

                                             OBCHOD S PALIVOM BB, s.r.o.                                                                        

          Sládkovičova ul. č. 37/A                                                                                 Nám. M. R. Štefánika 31

   974 05  Banská Bystrica                                                                                        977 01  Brezno

                                             časť Radvaň (vedľa Pivovaru, Bounce Parku)

IČO: 51424843

DIČ: 2120688922

IČ DPH: SK2120688922

Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 33655/S.

 

web: www.obchodspalivom.sk

 

Pracovná doba:

Otvorené pondelok až piatok: 08:00 - 16:00 hod..

Víkendy, dni pracovného pokoja a sviatky zatvorené.

 

Organizačná štruktúra

 

Konateľ spoločnosti

Michal Duraj / +421907870061

 

Asistent

Ing. Zdenko Duraj / +421905426014 / duraj@obchodspalivom.sk

 

Obchodný zástupca, doprava, prevádzka Banská Bystrica

Ing. Ján Dubiel / +421905553850 / dubiel@obchodspalivom.sk

 

 

Účtovníctvo

Katarína Koštialová / kostialova@obchodspalivom.sk

 

 

 

Rýchla doprava
+421 905 553 850
rychladoprava