Obchod s palivom - Banská Bystrica

 

Kontaktné údaje

 

       Hlavná prevádzka / sklad                                                                      Ekonomické oddelenie

                                             korešpondenčná adresa

                                             OBCHOD S PALIVOM BB, s.r.o.                                                                        

          Sládkovičova ul. č. 37/A                                                                                 Nám. M. R. Štefánika 31

   974 05 Banská Bystrica                                                                                        977 01 Brezno

                                             časť Radvaň (vedľa Pivovaru)

IČO: 51424843

DIČ: 2120688922

IČ DPH: SK2120688922

Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 33655/S

 

web: www.obchodspalivom.sk

Pracovná doba:   8:00 - 16:00 (Pondelok - Piatok)

Víkendy a sviatky zatvorené

Sviatky 2022

Zatvorené 30.12.2022 a 02.01.2023

 

Organizačná štruktúra

 

Konateľ spoločnosti

Michal Duraj / +421907870061

 

Obchodný zástupca, vozový park, doprava

Ing. Ján Dubiel / +421905553850 / dubiel@obchodspalivom.sk

 

Asistent spoločnosti

Ing. Ján Dubiel / +421905553850 / dubiel@obchodspalivom.sk

 

Účtovníctvo

Katarína Koštialová / kostialova@obchodspalivom.sk

 

 

 

Rýchla doprava
+421 905 553 850
rychladoprava