Obchod s palivom - Banská Bystrica


Hnedouhoľné brikety Record 2", 4"

 

Nemecké hnedouhoľné brikety REKORD predstavujú výborné palivo na kúrenie v kotloch, peciach aj krboch. Vyrábajú sa lisovaním vysušeného hnedého uhlia bez použitia spojív. Oproti klasickému hnedému uhliu majú o výrazne vyššiu výhrevnosť. Horia optimálne s takmer 100-percentým spaľovaním, to znamená, že ostáva po nich minimum popola oproti klasickému uhliu.

Akcia: 379,00  EUR/t 

Kvalitatívne parametre

Hnedouhoľné brikety

Ukazovateľ

Jednotka

Hodnota

Výhrevnosť Qir

MJ / kg

19,0

Popol Ad

%

max. 4,5

Voda Wtr

%

max. 18,0

Prchavé látky Vdaf

%

max. 43,0

Nadsitné

%

0,0

Podsitné

%

1,0

Prach

%

menej ako 1,0

Celková síra

%

< 0,8

 

 

Hnedé uhlie Most

 

Vyťažené hnedé uhlie z lomu Československá armáda (ČSA) sa pásovými dopravníkmi dovezie do nakladacej stanice, kde sa nasype do pristavených Talbotových (sklopných) súprav a odtiaľ sa vo vagónoch preváža na technológiu zvanú „rošty“ v úpravni uhlia. Takzvaná uhoľná vsádzka sa vyklopí do jednotlivých častí hlbinného zásobníka a z nich už samotné uhlie je prepravované dvoma pásovými dopravníkmi do triediarne. Na triedičoch sa uhlie rozdeľuje podľa zrnitosti:

 

Orech 2       10 – 25 mm

 

Povrchový lom ČSA

Povrchový lom ČSA

Zdroj: Google ©

 

Kvalitatívne parametre

Hnedé uhlie Most

Druh

Zrnitosť

(mm)

Podsitné

(%)

Nadsitné

(%)

Výhrevnosť

Qri

(MJ/Kg)

Obsah popola

Ad

(%)

Obsah síry

Sr

(%)

Obsah vody

Wrt

(%)

Prchavá horľavina

Vdaf

(%)

Obsah vodíka

Hdaf

(%)

Orech 2

10 - 25

15

15

20

12

1,1

26,5

54

6,2

 

Hnedé uhlie Bílina

 

Jedná sa o uhlie zhodných akostných parametrov (vyrába sa v úpravárenskom procese z jednej vsádzky uhlia ) s procesom triedenia na potrebnú zrnitosť. Kvalitné hnedé uhlie z najkvalitnejšieho hnedouhoľného dolu ČR. Vyznačuje sa svojou dobrou výhrevnosťou, nízkym obsahom síry a zostatkom popola. Triedenie prebieha postupne na sitách od najvyššej do najmenšej zrnitosti:

  Kocka             40 – 100 mm
Orech 1           20 – 40 mm
Orech 2           10 – 25 mm

 

Povrchový lom Bílina

Povrchový lom Bílina

Zdroj: Google ©

 

Kvalitatívne parametre

Hnedé uhlie Bílina

Druh

Zrnitosť

(mm)

Podsitné

(%)

Nadsitné

(%)

Výhrevnosť


Qri

(MJ/Kg)

Obsah
popola

Ad

(%)

Obsah síry

Sr

(%)

Obsah vody

Wrt

(%)

Prchavá horľavina

Vdaf

(%)

Obsah vodíka

Hdaf

(%)

Kocka

40 - 100

13

10

17,6

9,7

0,77

29

49

5,8

Orech 1

20 - 40

13

10

17,6

9,7

0,77

29

49

5,8

Orech 2

10 - 25

15

15

17,6

9,7

0,77

29

49

5,8

 

 

Čierne uhlie PG SILESIA

  

Čierne uhlie alebo kamenné uhlie taktiež aj bitumenózne uhlie je kaustobiolit, druh horľavej usadenej horniny (predstavuje energetickú surovinu), jeden z najkvalitnejších typov uhlia. Uhlie vzniklo karbonizáciou organického materiálu (rastlinných tiel) väčšinou v prvohorách alebo druhohorách.

Kým ťažba hnedého uhlia takmer vždy prebieha výlučne povrchovým spôsobom, čierne uhlie sa získava výlučne hlbinnou ťažbou.

PG SILESIA sa usiluje o výrobu vysoko výkonného, energeticky kvalitného uhlia s vynikajúcimi parametrami kvality, ktoré si koneční spotrebitelia cenia. Dôvodom je úplná automatizácia výrobného procesu. Je založená na najmodernejších zariadeniach úpravy a triedenia uhlia a stabilizačných systémoch výrobných parametrov, ako aj na moderných systémoch nepretržitého riadenia parametrov kvality na nakladacích dopravníkoch.

 

Čierne uhlie SILESIA

Druh

Zrnitosť

(mm)

Podsitné

(%)

Nadsitné

(%)

Výhrevnosť


Qri

(MJ/Kg)

Obsah popola

Ad

(%)

Obsah síry

Sr

(%)

Obsah vody

Wrt

(%)

Prchavá horľavina

Vdaf

(%)

Obsah vodíka

Hdaf

(%)

Kocka

60-120

<10

<2

27,0-28,0

<10

0,6-0,8

<7,5

40±2

4,01

Orech 1

30-60

<10

<5

27,0-28,0

<10

0,6-0,8

<8,5

40±2

4,01

Orech 2

6-25

<10

<5

27,0-28,0

<10

0,6-0,8

<10

40±2

4,01

 

 

Čierne uhlie JANKOWICE

 

KWK JANKOWICE sú producentom čierneho uhlia vysokej kvality s nasledujúcimi parametrami:

Čierne uhlie JANKOWICE

Druh

Zrnitosť

(mm)

Podsitné

(%)

Nadsitné

(%)

Výhrevnosť


Qri

(MJ/Kg)

Obsah popola

Ad

(%)

Obsah síry

Sr

(%)

Obsah vody

Wrt

(%)

Prchavá horľavina

Vdaf

(%)

Kocka

63-200

<8

<5

28,0-30,9

<10

<0,6

<6

do 36

Orech 1

25-80

<10

<5

28,0-30,9

<10

<0,6

<6

do 36

Orech 2

5-25

<10

<5

28,0-29,9

<11

<0,6

<6

do 36

 

 

Kováčske uhlie JANKOWICE, PG SILESIA

 

Tiež aj Orech 2 predstavuje najkvalitnejší druh uhlia, pri ťažbe sa naň naráža spravidla v strede uhoľného sloja. Vo všeobecnosti čím je uhlie ďalej od ložiska, tým je jeho kvalita nižšia. Kvalitatívne parametre viď. tabuľky čierne uhlie Orech 2.

 

 

KOKS

 

Koks sa vyrába z nízkopopolnatých a nízkosírnych koksovateľných druhov čierneho uhlia, z ktorých sú v koksovacích komorách pri procese vysoko tepelnej karbonizácie bez prístupu vzduchu a teplotách nad 1 000 °C odstránené prchavé zložky.
Vzniknutý koks je šedý, tvrdý a pórovitý. Podľa typu sa jeho výhrevnosť môže pohybovať od 25 až 30 MJ/kg.
Koks sa predovšetkým používa ako palivo na vykurovanie a taktiež ako redukčné činidlo vo vysokej peci pri výrobe surového železa.

Kvalitatívne parametre:

KOKS Debiensko

Druh

Zrnitosť

(mm)

Podsitné

(%)

Výhrevnosť


Qri

(MJ/Kg)

Obsah popola

Ad

(%)

Obsah síry

Sr

(%)

Obsah vody

Wrt

(%)

Prchavá horľavina

Vdaf

(%)

Hrubý

>40

<9

>28

<9,6

<0,58

<5

do 0,9

 

 

Drevené brikety

 

Výroba dnešných kvalitných drevených brikiet prebieha lisovaním z výlučne čistých pilín a hoblín, štiepky z vysoko výhrevného dreva. Tieto drevné zbytky z piliarskych závodov predstavujú odpadný materiál pri spracovávaní dreva, čo je dôvod, prečo môžeme drevené brikety zohnať na trhu za pomerne prijateľné ceny.

Postup výroby:

Zozbierané piliny, hobliny, štiepka najskôr prejdú bubnovou sušiarňou. Upraví sa vlhkosť na cca 6–8 %, ktorá je optimálna pre ich zlisovanie. Vyššia vlhkosť nie je vhodná, pretože by spôsobila uvoľňovanie vlhkosti v obale zabalenej brikety a tým by dochádzalo k narušeniu jej celistvosti.

Usušené drevné piliny sú následne lisované (bez chemických spojív) za pomoci výkonného hydraulického lisu pod vysokým tlakom až 250 barov. Intenzita tlaku je významným faktorom, ktorý má priamy vplyv na hustotu a výhrevnosť drevenej brikety. Kvalitne vyrobená drevená briketa by mala mať výhrevnosť cca 18–20 MJ/kg.

Drevené brikety predávame buď vo forme tehličiek alebo valcov dlhých až 30 cm. Následne sa balia do recyklovateľných PE obalov, čím sa zabráni nasakovaniu atmosférickej vlhkosti, a taktiež sa zaistí ľahká, bezprašná manipulácia.

Akcia: od 3,29 EUR/10 kg. bal.

Kvalitatívne parametre:

Drevené brikety – valce

Druh

Dĺžka

(mm)

Výhrevnosť

Qri

(MJ/Kg)

Obsah popola

Ad

(%)

Obsah síry

Sr

(%)

Obsah vody

Wrt

(%)

Valce

63-200

18,74-20,22

<0,52

do 0,002

<7,35

 

 

Drevené brikety - tehly

Druh

Rozmery

(mm)

Výhrevnosť


Qri

(MJ/Kg)

Obsah popola

Ad

(%)

Obsah síry

Sr

(%)

Obsah vody

Wrt

(%)

Tehly

153x64x95

>18

<0,5

<0,02

<7,2

 

 

Drevené pelety

 

Pelety (malé valcovité granule) sú typ pevného paliva predstavujú obnoviteľný zdroj energie, pretože sú vyrábané z odpadu po ťažbe dreva – biomasy. Drevená štiepka, piliny sú prirodzenou surovinou na výrobu drevených peliet, nesmú obsahovať škodlivé prímesí (napr. rôzne nátery, syntetické spojivá).

Peletovanie je ekologický proces zhutnenia vysušených drevných pilín. Tento proces sa deje pomocou lisu, ktorý pretláča surovinu cez malé kruhové otvory oceľovej matrice, a to pri veľmi vysokom tlaku a vysokej teplote. Súdržnosť peliet zabezpečuje prirodzený obsah živíc a lignínu v drevnom odpade.

Priemer peliet býva od 6 do 8 mm, ich dĺžka spravidla 20 až 35 mm. 

AKCIA: 6,59 EUR/15 kg bal.

Kvalitatívne parametre:

Drevené pelety

Druh

Rozmery

(mm)

Výhrevnosť


Qri

(MJ/Kg)

Obsah vodíka

Hd

(%)

Obsah popola

Ad

(%)

Obsah síry

Sr

(%)

Obsah vody

Wrt

(%)

Svetlé

30x6

>17,5

do 6,32

<0,3

<0,02

<7

Tmavé

Parametre totožné so svetlými, rozdiel - obsah popola môže byť až do 0,8 %

 

 

 

Palivové drevo pre Vaše krby, piecky

 

V našom sortimente disponujeme tvrdým bukovým, dubovým drevom a mäkkým smrekovým, borovicovým drevom.

Ponúkame:

Poštiepané na dĺžku max. 1,05 m a s priemerom 15 – 20 cm

 Voľne sypané t.j. napílené na klátiky veľkostí 25cm, 33cm, 50cm

 Drevo uložené v drevenej klietke (rozmery palety: 1,2 x 0,8 m na výšku 1,8 m)

 Množstvo dreva podľa požiadavky odberateľa, uvedená ponuka platí pre tvrdé aj mäkké drevo.

 Čo sa týka mäkkého dreva ponúkame ako doplnok odpadové na rozkúrenie + triesky.

 

 AKCIA: 205,00 EUR/1,80 m paleta.

 

 

Rýchla doprava
+421 905 553 850
rychladoprava