Obchod s palivom - Banská Bystrica

Prenájom nehnuteľnosti:

Priemyselný areál ŽSR Slovenská Ľupča (administratívne priestory, vonkajsia spevnená plocha).

Priemyslený areál Radvaň Sládkovičova ul. č. 37/A Banská Bystrica (haly, sklady, administratívne priestory, vonkajsia spevnená plocha).

Priemyslený areál Partizanska ul. č. 151 Žiar nad Hronom (haly, sklady, administratívne priestory, vonkajsia spevnená plocha).

Rýchla doprava
+421 905 553 850
rychladoprava